Vinca problém s curling listy

Druhy Vinca se často používají při terénních úpravách jako půdní pokryv nebo v zavěšených nádobách. tyto rostliny jsou obvykle ceněny za jasně modré květy, které se objevují na konci jara, ale šlechtitelské programy vedly k tomu, že kultivary velkokvěté byly k dispozici v různých barvách. Pokud vinka začíná trpět curlingovými listy, může to svědčit o vážném zamoření hmyzem nebo viru, nebo to může prostě být reakce na dočasné podmínky prostředí.

Vinca je pěstována pro své atraktivní květiny a šíření zvyku.

Listové válce

Listový hmyz napadá vinca major i vinca minor. Diagnostikujte válečky listů jako viníka za zvlněním rozložením zvlněného listu; bude to buď pilina podobná pilinám (výkaly hmyzu), popruhovité štěně nebo velmi malá housenka. Tato housenka se živí listem, vytváří díry a způsobuje zhnědnutí listu. Listové válce mohou způsobit velké poškození vinků na konci léta, pokud je napadení zvláště těžké.

Oslovení listových válců

Pokud je napadení listovým válečkem malé, je jednoduchou možností odstranit a zničit napadené listy. Zralé zdravé rostliny se obvykle mohou rychle zotavit z drobného zamoření. Pokud kladky listů představují vážné nebezpečí, aplikujte na rostlinu postřik nebo poprášení Bacillus thuringiensis (BT). Tato smrtící bakterie je přijímána housenkou. Závažné zamoření lze zvládnout kontaktními insekticidy obsahujícími účinné látky spinosad nebo neem. Pokud je oblast známá z důvodu ročních problémů s listovými válečky, aplikujte systematický insekticid dva nebo tři týdny před tím, než se poškození obvykle začne objevovat.

Rajčatový skvrnitý virus

Virus z vadnutí rajských rajčat (TSWV) občas postihuje vinku v krajině. Normální příznaky TSWV na vince zahrnují žloutnutí, zkreslení a zakrnění mladých listů doprovázené malými černými kroužky, skvrnami nebo vzory. Květy Vinca se také zdeformují a zbarví a celá rostlina trpí zakrnělým růstem.

Řešení viru Tilt Spotted Wilt

Před zakoupením rostliny důkladně zkontrolujte, zda na víně nevykazují známky viru. Vyhněte se výsadbě vinky u listnatých rostlin, které jsou citlivé na rajskou skvrnu. Jakmile se objeví příznaky, odstraňte všechny napadené rostliny. Insekticidy jsou neúčinné proti třásnům, které šíří virus.

Horké nebo suché podmínky

Vinca se může normálně stočit během horkého a suchého letního počasí jako součást snahy o zachování vody. To by nemělo být příčinou poplachu; listy se rozvinou večer, když teploty klesnou a vlhkost se zvýší. Používejte správné kulturní postupy, jako je mulčování a pravidelné a důkladné zalévání, abyste předešli vážnému poškození suchem.