Kategorie: Oprava vytápění a chlazení

Jak nainstalovat pomocný ventilátor
Jak nainstalovat pomocný ventilátor
Pokud je konkrétní místnost ve vašem domě chladnější nebo teplejší, než by měla být, můžete zvážit nápravu situace instalací pomocného ventilátoru potrubí. Účelem tohoto ventilátoru je zvýšit průtok vzduchu z centrálního dmychadla do postižené místnosti. Pomocné ventilátory nestojí příliš mnoho a instalace je poměrně jednoduchá, záleží na typu zakoupeného typu.
Jak vyměnit termostat Trane
Jak vyměnit termostat Trane
Termostaty Trane ovládají systém vytápění, větrání a klimatizace nebo HVAC ve vaší domácnosti. Prostřednictvím funkce termostatu zajišťují zapnutí a vypnutí zařízení, které udržuje pohodlí domova. Poskytují také úsporu energie, protože teplo nebo chlazení je poskytováno pouze v případě potřeby prostřednictvím funkce programovatelného časovače.
Co Creosote voní?
Co Creosote voní?
V krbu není nic jako oheň, který by vás zahříval v chladném dni. Komíny a krby vyžadují častou údržbu, aby fungovaly správně a bezpečně a aby se zabránilo hromadění kreosotu. Creosote je vedlejší produkt požárů na dřevo, které se v průběhu času mohou v komíně hromadit.
Jak funguje elektrická pec ARC?
Jak funguje elektrická pec ARC?
Elektrické obloukové pece (nebo obloukové pece) jsou vysokoteplotní pece, které používají jako primární topný prvek elektrické proudy vysokého napětí. Tyto pece, které byly vynalezeny ve Francii v roce 1907, jsou klíčovou součástí recyklačních operací železa a oceli. Jsou uvedeny v „mini-mlýnech“, které recyklují železný šrot pro opětovné použití.
Jak zapálit pilotní světlo na ohřívačích vody Richmond
Jak zapálit pilotní světlo na ohřívačích vody Richmond
Majitelé domů mohou zjistit, že pokus o rozsvícení pilotního světla na ohřívačích vody Richmond je frustrující zážitek, hlavně proto, že ohřívač vody Richmond již nepoužívá staromódní pilotní světlo, ale spínač zapalování a interní pilotní světlo. Použití elektronického zapalování má své klady a zápory.
Odstraňování problémů s domácími pecemi Lenox
Odstraňování problémů s domácími pecemi Lenox
Pokud je plynová pec funkční, ale nezajistí dostatek tepla bez ohledu na to, co děláte, existuje několik možných příčin. Zeptejte se sami sebe, kdy jste naposledy vyměnili vzduchový filtr. Pokud to bylo více než 6 měsíců, měli byste si to vyměnit za nový. Pokud dojde k ucpání a znečištění filtru, zabrání to, aby většina teplého vzduchu z pece vytékala ven do vašeho domu.
Jak vypočítat proudění páry z kotle
Jak vypočítat proudění páry z kotle
Moderní parní kotle vytvářejí snadno využitelnou energii pro mnoho aplikací pro vytápění, zpracování a mechanické a elektrické energie. Mohou odvozovat svou příchozí energii z mnoha druhů paliv: elektřiny, kogenerace, slunečního záření, jaderného a odpadního tepla z jiných procesů. Schopnost vypočítat toky páry kotle z některého z parametrů obklopujících kotel, včetně výkonu kotle, kilowattů, průtoků paliva, průtoku napájecí vody, průtoku spalovacího vzduchu nebo využití páry poskytuje kompletní obrázek o výkonu kotle.
Jaký je rozdíl mezi dmychadlem a ventilátorem?
Jaký je rozdíl mezi dmychadlem a ventilátorem?
Pokud porovnáváte klimatizaci, pece, spotřebiče nebo určitá elektronická zařízení, pravděpodobně se v popisech produktů zobrazí štítky „dmychadla“ a „ventilátory“. Mezi dmychadly a ventilátory je zřetelný rozdíl. Vědět, že tento rozdíl vám může pomoci vybrat nejlepší produkt pro vaše potřeby.
Jak vyměnit filtr v peci s výkonem 80
Jak vyměnit filtr v peci s výkonem 80
Vyměňte filtr na peci Carrier Performance 80 nejméně dvakrát ročně, podle výrobce. Pravidelná instalace nového jednorázového filtru zabrání zbytečnému namáhání pece; nemluvě o tom, že vaše účty za energii zůstanou krotké. Použijte stejný typ a velikost filtru jako ten starý; porovnejte je vedle sebe, když vytáhnete starý, abyste si byli jisti.
Jak zjistit, zda vaše kontrolka zhasla
Jak zjistit, zda vaše kontrolka zhasla
Správná funkce plynové pece, ohřívače vody, závisí na malém kontrolním plamenu zvaném kontrolka. Kontrolka svítí nepřetržitě, napájená malým plynovodem, a zapálí sestavu hořáku, když termostatický spínač signalizuje, že teplota vzduchu nebo vody klesla pod nastavení termostatu.
Jak uvolnit automatické pilotní světlo
Jak uvolnit automatické pilotní světlo
Když se vaše pec nedokáže zapálit, je nejprve třeba se podívat na kontrolní světlo. Nejběžnějším důvodem tohoto problému je, že kontrolka nesvítí. Na rozdíl od starších pilotních světel, která musí být zapínána ručně, jsou automatická pilotní světla, která se nyní běžně vyskytují ve většině domácích pecí, regulována termostatem a zapálena pouze v případě potřeby.
Výměna motoru ventilátoru pece
Výměna motoru ventilátoru pece
Vypněte napájení pece na servisním panelu. Otevřete dvířka pece a najděte dmychadlo veverkové klece. Motor je umístěn uprostřed dmychadla a je přístupný z jedné strany. Odřízněte dráty vedoucí do motoru co nejblíže k motoru. Neodřízávejte žádné jiné dráty v přihrádce.
Co je mrtvý pás na termostatu?
Co je mrtvý pás na termostatu?
U termostatů, které automaticky řídí vytápěcí i chladicí systémy, je pásmo necitlivosti teplotní rozsah, ve kterém se žádný systém nezapne. Deadband zabraňuje termostatu v aktivaci tepla a chlazení v rychlém sledu. Tím se šetří energie poskytováním rozsahu teplot, které nevyžadují žádnou spotřebu energie.
Jak vyčistit pilotní sestavu na propanovém krbu
Jak vyčistit pilotní sestavu na propanovém krbu
Pilotní sestava na propanovém krbu je za běžných podmínek součástí s nízkou údržbou, a pokud budete udržovat velmi uklizený domov, možná jej nikdy nebudete muset vyčistit. Prach a nečistoty však mohou časem ucpat malý otvor v sestavě pilota, což může způsobit, že pilot bude střílet nesprávně nebo vůbec nebude střílet.
Jak nahradit naftu topným olejem
Jak nahradit naftu topným olejem
Nafta používaná ve vozidlech poháněných dieselovým motorem a dalších motorech je v podstatě topným olejem pro domácnost. Jediným rozdílem je, že olej pro vytápění domácností má přidané barvivo, které jej odlišuje od nezdanitelných nebo méně zdaněných paliv. Dieselová paliva s vyššími daněmi se používají pro terénní vozidla. Pokud by však nastala nouzová situace, jako je například nedostatek topného oleje v domácnosti, dieselové palivo by bylo možné zakoupit na místní čerpací stanici.
Jak odebrat potrubí
Jak odebrat potrubí
Odstranění práce na potrubí je náročná práce, protože většina systémů práce na potrubí je umístěna na těžko přístupných místech. Potrubí pro topné a klimatizační systémy jsou často umístěny v podkroví a malých prolézacích prostorech pod domem. Odstranění potrubí může být provedeno samostatně, ale pomocník se hodí, zvláště když je čas odstranit potrubí z prostoru, nebo odstranit nepořádek při demontáži potrubí.
Jak upravit průtok klimatizace nahoře
Jak upravit průtok klimatizace nahoře
Místnosti v horním patře mohou být obtížné vytápět a chladit. Občas je obtíž způsobena netěsnými klouby, kanály nebo dokonce uspořádáním domu. Pokud je topení nebo klimatizační jednotka umístěna v suterénu a je oddělena od ložnice nahoře garáží, podkrovím a / nebo lezeckým prostorem, může se vzduch v těchto oblastech podél cesty ztratit, čímž se sníží množství chladného vzduchu, díky kterému je v patře.
Jak resetovat Honeywell Chronotherm III
Jak resetovat Honeywell Chronotherm III
Honeywell Chronotherm III vám umožňuje programovat teplotu pro konkrétní dny a specifické časy. Pokud jste vlastní Honeywell naprogramovali tak, aby odpovídal vašemu plánu, ale váš plán se změnil, zvažte resetování naprogramovaných možností a jejich přizpůsobení vašemu novému plánu. Nemůžete globálně resetovat funkce, takže budete muset resetovat každé nastavení ručně.
Jak zakázat inteligentní reakci na programovatelném termostatu Honeywell
Jak zakázat inteligentní reakci na programovatelném termostatu Honeywell
Někdy můžete chtít potlačit inteligentní reakci na programovatelném termostatu Honeywell. Inteligentní odezva je jako malý počítač. Bude to cítit teplotu vzduchu a teplotu stěny, stejně jako denní dobu, aby určilo, kdy snížit klimatizaci nebo teplo na domov.
Jak zapálit pilotní světlo na staré peci
Jak zapálit pilotní světlo na staré peci
Moderní plynová pec má obvykle elektronický generátor jisker, který zapálí plyn, když termostat vyžaduje teplo. Starší plynová pec má stálého pilota, který zůstává po celou dobu - nebo alespoň má. Řada věcí může způsobit, že staré světlo pilotní pece zhasne, včetně silného tahu, vadného termočlánku nebo ztráty plynu.