Jak zapečetit nedokončený dřevěný nábytek

Těsnění nedokončeného dřevěného nábytku je nejlepším způsobem, jak zachovat přirozený vzhled při zachování a ochraně dřeva. Těsnění dřevěného nábytku lze snadno utěsnit z různých scénářů poškozujících dřevo, ale pečetidlo, které vyberete, nakonec určí, proti jakému nebezpečí chráníte. Těsnění také zvyšuje zrno dřeva a přináší bohatství kráse kusu. Se třemi jednoduchými kroky budete brzy mít krásný kus dřevěného nábytku, chráněný před mnoha běžnými chybami.

Krok 1

Připravte povrch dřeva, aby přijal těsnicí prostředek. Opatrně brouste dřevo stejným směrem jako zrno. Použijte orbitální brusku, nebo pokud má váš kus mnoho detailů, ručně broušte brusným papírem, abyste předešli riziku vyhlazení špičatých rohů nebo jiných ozdobných přízvuků.

Krok 2

Otřete dřevo měkkým, čistým hadříkem, abyste odstranili piliny a vytvořili čistý pracovní povrch. Zkontrolujte, zda nedochází k nedokonalostem ve dřevě, které budou zvýrazněny tmelem. Opravte všechny nedostatky před přechodem na další krok.

Krok 3

Utěsněte dřevo podle vašeho výběru tmelu.