Jak změřit čtvercové nohy pro skříně

Skříně mohou být užitečnými a atraktivními prvky v každé místnosti. Znalost čtvercových stop dostupných pro instalaci skříní je zásadní z hlediska přípravy na instalaci. Tato data vám pomohou naplánovat materiály a náklady spojené se skříňkami. Čtvercové stopy najdete pomocí pečlivých měření a provedením několika jednoduchých matematických výpočtů.

Pečlivé měření před instalací skříní vám pomůže později se vyhnout nákladným chybám.

Krok 1

Změřte rozměry místnosti, ve které budete instalovat skříně, a na pravítku, tužce a papíru nakreslete jednoduchý pohled na pokoj z ptačí perspektivy.

Krok 2

Změřte šířku a výšku oblasti, do které chcete skříňky umístit.

Krok 3

Nakreslete plánovanou oblast kabinetu do náčrtu. Napište měření šířky a výšky podle odpovídajících rozměrů.

Krok 4

Vynásobením těchto měření najděte čtvereční stopy. Například, pokud máte prostor na zdi, který je 10 stop široký a 4 stopy vysoký, vynásobte tyto dvě čísla a získejte 40 čtverečních stop.