Správný prodlužovací kabel pro chladničku

I když téměř jakýkoli typ elektrického prodlužovacího kabelu udělá při napájení něčeho jednoduchého, jako je lampa nebo přenosný ventilátor, použití nesprávného prodlužovacího kabelu k napájení hlavního spotřebiče, jako je lednička, může vést k vážnému poškození a může dokonce představovat bezpečnostní riziko. Nejlepší a nejbezpečnější možností napájení ledničky je zapojení přímo do zásuvky. Ale někdy tato možnost prostě není k dispozici. Pokud k napájení chladničky musíte použít prodlužovací kabel, vyberte si vysokovýkonný kabel, který je schopen zvládnout energetické požadavky chladničky bez ohrožení bezpečnosti.

kredit: katerina krasikova / iStock / GettyImagesProper Prodlužovací kabel pro chladničku

Základy prodlužovacího kabelu

Ne všechny prodlužovací kabely jsou vytvořeny stejně. Při výběru správného prodlužovacího kabelu pro vaši ledničku je třeba zvážit věci, jako je typ zástrčky, jmenovitá hodnota proudu, měřič drátu a velikost kabelu. Typ zástrčky je důležitý, protože zástrčky se třemi hroty jsou uzemněny, což znamená, že jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Jmenovitá hodnota proudu označuje, kolik proudů je prodlužovací kabel navržen pro manipulaci. Měřič drátu prodlužovacího kabelu se vztahuje k tloušťce měděných vodičů, které dodávají energii. Velikost kabelu ovlivňuje vzdálenost, po které musí proud běžet.

Nejlepší prodlužovací kabel pro ledničku

Použití uzemněného prodlužovacího kabelu se zástrčkou se třemi kontakty je vždy nejlepší volbou pro hlavní spotřebiče včetně chladniček. Pokud jde o proud, přečtěte si návod k obsluze chladničky, abyste určili proudový výkon, a poté zvolte prodlužovací kabel s ekvivalentním výkonem. Prodlužovací šňůry s nižším rozchodem, jako 10 nebo 12 měřidel, jsou považovány za vysoce výkonné šňůry, protože mají vyšší kapacitu pro dodávání energie. Vzhledem k tomu, že kabel s rozchodem 10 je mimořádně výkonným prodloužením, je tou nejlepší volbou pro velká zatížení, jako je lednička.

Délka prodlužovacího kabelu je dalším důležitým hlediskem a kratší je obvykle nejlepší pro spotřebiče, které vyžadují hodně energie. Někteří výrobci nabízejí prodlužovací kabely, které jsou speciálně navrženy pro jejich spotřebiče.

Bezpečnostní úvahy

Největším problémem při používání prodlužovacího kabelu k napájení ledničky je použití nesprávného kabelu, který může vést k přehřátí kabelu, poškození zařízení a zvýšenému riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte zapojit spotřebič se třemi hroty do neuzemněného prodlužovacího kabelu. Pokud plánujete použít jeden kabel k napájení dvou spotřebičů, nezapomeňte přidat elektrické potřeby obou spotřebičů, abyste se ujistili, že kabel zvládne kombinovanou spotřebu energie.